Wettelijke mededelingen

Alkira is een bedrijf dat mobiele zwembadterrassen produceert en verkoopt.

De website wordt gepubliceerd door ALKIRA SA met een kapitaal van €6,000, ingeschreven in het RCS van Marseille.

De wettelijke vertegenwoordiger van ALKIRA SA is Pierre François Mazet.

De publicatiedirecteur van alkira.fr is Pierre François Mazet.

Alkira

32 bis André Roussin Laan

13016 Marseille (Frankrijk)

Tel: +33 4 84 25 87 23

Alkira.fr wordt gehost door Digimod.

DIGIMOOD

32 Bis André Roussin Laan

13016 Marseille (Frankrijk)

www.digimood.com

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Preambule

De onderhevige voorwaarden zijn van toepassing op de volledige website www.alkira.fr, maar ook op alle subdomeinen en domeinen die tot de vennootschap Alkira behoren.

 

Intellectueel eigendom

Alkira is een gedeponeerd handelsmerk van INPI.

De hele website, structuur, afbeeldingen, video’s, geluiden en andere onderdelen van de website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van het bedrijf Alkira.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de elementen die deze website vormen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap Alkira, vormt een inbreuk in de zin van artikel L 335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom. Elk gebruik of elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de handelsmerken en logo’s van de vennootschap Alkira, zonder toestemming van haar wettelijke vertegenwoordiger Pierre François Mazet, vormt ook een inbreuk in de zin van de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom.

 

Hyperlinks en SEO

Het Alkira-team zorgt ervoor dat de hyperlinks op de site en in het bijzonder op haar blog werken, wij raden u aan eventuele fouten of storingen te melden aan het team van het agentschap via het volgend e-mail adres: info@Alkira.fr

Wij zijn bereid te onderhandelen over de uitwisseling van hyperlinks, maar tegen elke poging tot en uitvoering van onrechtmatige netlinking naar de sites van Alkira zullen juridische stappen worden ondernomen.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

De hoofdredacteur en het bedrijf Alkira kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de interpretatie van elementen en informatie op de websites van Alkira.

 

Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die worden verzameld vanuit de websites van het bedrijf ALKIRA worden enkel en vrijwillig doorgegeven door de gebruikers die verzoeken om gecontacteerd te worden door professionelen van het agentschap Alkira. De verwerking van deze gegevens mag daarom niet onderworpen worden aan een verklaring aan de Nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheid.

Al deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, noch opgeslagen, noch doorgegeven aan derden.

Cookies, analyses en statistieken

Deze website: Alkira.fr is onderworpen aan metingen en analyses om de best mogelijke ervaring aan zijn gebruikers en bezoekers te bieden.

Om dit te doen installeert een analysetool een cookie in de browser van de gebruiker om gegevens te kunnen verzamelen die het Alkira-team in staat stellen te bepalen op welke manier en vanuit welke stad de gebruiker verbinding heeft gemaakt met de website van Alkira.fr.

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om de installatie van cookies te beheren om de privacy van de gebruiker beter te beschermen. Iedere bezoeker van de websites van het Alkira-agentschap kan de installatie van de verzonden cookies weigeren door zijn browser zo in te stellen dat deze installatie wordt geblokkeerd.